Tis 13/11
Clarisse Kehler Siebert, Politics and policy of climate change

 

Om föreläsaren


Clarisse är utbildad advokat och forskare på SEI i Stockholm. Hennes forskning behandlar de politiska styrmedel och de finansiella mekanismer som diskuteras på de internationella klimatförhandlingarna.

 

Instuderingsfrågor


  • Vad menar Khor med att två paradigm har kolliderat i klimatförhandlingarna?
  • Vad är köpenhamnsackordet och hur skiljer det sig från vad som förväntas från en förlängning och utveckling av kyotoprotokollet?

 

Videoklipp


Moment of the "Bali break through" (2007) 10 minuter

Hur kan förhandlingarna gå till på insidan? Vi får i klippet se hur trötta representanter från olika delar av världen under klimatsamtalen i Bali når en överenskommelse kring "the Bali Road Map" - en färdplan för att nå ett legalt bindande avtal om utsläppsminskningar.

 

Artiklar


What Next Volume III, Climate, Development and Equity, "A clash of paradigms - UN climate negotiations at a crossroads" (2012) s. 76-105. 29 sidor

Varför blev det inget bindande avtal i Köpenhamn och vad har skett på klimatförhandlingarna de senaste åren? Skriven av Martin Khor i Development dialogue no. 61, 2012 utgiven av The Dag Hammarskjöld Foundation tillsammans med What Next Forum.

http://www.dhf.uu.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/Climate-Development-and-Equity_single_pages.pdf