Tis 18/12
Kursavslutning med projektpresentationer

 

Förbered och håll en muntlig presentation av projektet på ca 10 min. Planera presentationen väl så att den ryms inom den angivna tiden. Det kommer att finnas möjlighet att visa bild, ljud och video under presentationen, men detta är inget krav. Det kommer även att ges utrymme för kommentarer och frågor från övriga studenter. Förutom presentationer ska vi också utvärdera kursen.

Väl mötta!