Tor 29/11
Seminarium II: Klimatförändringarna och konflikter, Parenti

Vi kommer på kursens andra seminarium diskutera klimatförändringarna utifrån er läsning av Tropic of Chaos med tema konflikter och anpassning. Som förberedande uppgift ska ni ha gjort "Skrivuppgift - En introduktion till klimatförändringarna".