Tor 6/12
Per Hultén, föreläsning, ett hållbart Uppsala

 

Om föreläsaren


Per Hultén är forskare inom hållbart samhällsbyggande. Doktorsavhandling vid KTH 1997: ”Resande och Rörlighet inom Miljöramarna”. Pågående forskning rör resurseffektiva och uthålliga infrasystem för urban kvalitet. Efter arkitektexamen vid KTH har Hultén forskat först vid KTH och sedan vid Tekniska Universitetet i Luleå, där han var professor under 1980-talet. Han har medverkat i Vägverkets Miljöråd samt ingår i Uppsala kommuns Miljövårdsråd. Hultén medverkade i det svenska bränslecellsprogrammet och han tog 2005 initiativ till forskarsamarbetet BioMobil med ett dussintal deltagare från KTH, SLU och UU. Som v.ordförande i Naturskyddsföreningen Uppsala utformade han 2008 utställningen ”Hållbart Uppsala – Beyond Carbon” och sedan även ” Uthålliga Sigtuna - Möjlig Framtidsbild”, 2010.

 

Kurslitteratur


Welzer, Harald & Leggewie, Claus (2010). Slutet på världen så som vi känner den: klimatet, framtiden och demokratins möjligheter.

Vi läser fram till seminarium III, torsdag 13/12, Slutet på världen så som vi känner den: klimatet, framtiden och demokratins möjligheter. Frågorna ovan är tänkta hjälpa er i läsningen och förbereda er inför det sista seminariet. Se instuderingsfrågor här.