Tis 4/12
Daniel Berg, Credit crunch, Climate crunch - monetary and industrial policy in an age of decline

 

Om föreläsaren


Daniel Berg är doktorand i ekonomisk historia på Stockholms universitet. Skribent i Ordfront magasin och aktiv inom peak-oilforumet ASPO.
 

Instuderingsfrågor till läsning av Leggewie & Welzer (gäller fram till seminarium III)


  • Vilken är kritiken som Welzer riktar mot möjligheten att skifta till en grön tillväxtekonomi?
  • Vad menar Leggewie & Welzer med att vi måste ta klimatfrågan bort från försakelseretoriken?
  • Welzer och Leggewie använder sig bland annat av begreppen kognitiv dissonans, partikulära förnuft, kulturella förpliktelser och shifting baselines för att förstå och beskriva människans bristande förmåga att på ett adekvat sätt möta klimatutmaningen. Håller ni med författarna i deras analys? Är relevant att, som författarna, närma sig klimatförändringarna som ett kulturellt problem, och vad tillför isåfall detta angreppssätt utöver ekonomiska och tekniska perspektiv på klimatförändringarna?

 

Kurslitteratur


Welzer, Harald & Leggewie, Claus (2010). Slutet på världen så som vi känner den: klimatet, framtiden och demokratins möjligheter.

Vi läser fram till seminarium III, torsdag 13/12, Slutet på världen så som vi känner den: klimatet, framtiden och demokratins möjligheter. Frågorna ovan är tänkta hjälpa er i läsningen och förbereda er inför det sista seminariet.

 

Extramaterial och vidare läsning


The End of growth (2011) 39 min

Richard Heinberg om "tillväxtens slut". Heinberg är journalist och författare verksam på Post Carbon Institute. Han har skrivet flertalet böcker om kopplingen mellan ändliga energiresurser och ekonomisk utveckling.

Välfärd utan tillväxt (2011) 35 min

Ekonomen Tim Jackson gör i sin omtalade rapport ”Välfärd utan tillväxt” upp med tillväxtsamhället samt ger en vision av hur det mänskliga samhället kan blomstra utan att vi behöver överskrida vår planets ekologiska gränser. Rapporten, som även finns som bok, skrevs för den brttiska hållbarhetskommissionen. Klippet är från en föreläsning han höll på ABF i Stockholm 2011-02-08.

“Prosperity Without Growth” (2009)

http://www.sd-commission.org.uk/data/files/publications/prosperity_without_growth_report.pdf

What Next Volume III, Climate, Development and Equity (2012) s. 164 - 181. 16 sidor

"Climate as investment - Dead and living solutions". Vad ska vi investera i för att skapa ett fossilfritt samhälle? Kritisk analys av Larry Lohman, analytiker på The Corner House i Storbrittanien.

http://www.dhf.uu.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/Climate-Development-and-Equity_single_pages.pdf