Tis 6/11, Seminarium I: Nyckelbegrepp inom klimat- och energiproblematiken

Cemus

Vi kommer på kursens första seminarium diskutera de nyckelbegrepp som har introducerats under föreläsningar och artiklar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Som förberedande uppgift ska ni ha gjort "Skrivuppgift - En introduktion till klimatförändringarna".