Tor 1/11
Mikael Höök, Peak Oil och globala energisystem

 

Om föreläsarenMikael Höök är universitetslektor i forskningsgruppen Globala Energisystem på institutionen för Geovetenskaper med forskningsområden som energisäkerhet, energi- och naturresurstillgångar och energisystem i förändring.

 

Föreläsarens presentation


2012-11-01-Energiresurser-produktion-klimatet.pdf

 

Instuderingsfrågor till litteraturen


  • Vad menas med energibärare?
  • Varför säger vi att energi inte kan skapas, bara omvandlas?
  • Hur skapas fossila bränslen som olja och kol?
  • Hur har fossila bränslen historiskt använts i samhället? Hur har användningen utvecklats fram till idag?
  • Hur är efterfrågan på energi globalt fördelad?
  • Hur ser förhållandet mellan efterfrågan på energi och utvecklingen av förnyelsebara energikällor ut?
  • Vad innebär peak-oil?
  • Vilka konsekvenser av peak-oil förutspås?

 

Kurslitteratur


MacKay, JC, David, Sustainable Energy- without the hot air. 26 sidor

Läs s. 2-28.
 

Artiklar


Global Warming's Terrifying New Math (2012) 12 sidor

Författaren och aktivisten Bill McKibben summerar genom belysande exempel den pågående och framtida förestående klimatförändringen i relation till de investeringar som görs i en fortsatt storskalig utvinning av fossila energikällor och de starka ekonomiska intressen som styr denna utveckling.

http://www.rollingstone.com/politics/news/global-warmings-terrifying-new-math-20120719

 

Extramaterial och vidare läsning


Depletion of fossil fuels and anthropogenic climate change: a review (2012)

Artikel skriven av Mikael Höök. En sammanfattning av forskningen kring produktionstoppar för fossila energislag som olja, kol, och gas och en kritisk granskning av de olika utsläppsscenarion som används av IPCC.

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:561259/FULLTEXT02

World Energy Outlook 2011 Edition – executive summary (2011) 10 sidor

World Energy Outlook är IEA:s (International Energy Agency) årliga översikt av världens energitillgångar samt framtida prognoser för vårt globala energianvändande. I november släpps 2012 års rapport.

http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2011/

ASPO International: Peer-reviewed articles

ASPO:s (The Association for the Study of Peak Oil and Gas) har på sin hemsida samlat peer-reviewade artiklar om tillgången på fossila bränslen: http://www.peakoil.net/publications/peer-reviewed-articles