Tor 15/11, Filmvisning med diskussion inklusive läsanvisningar Tropic of Chaos - Klimatförändringarna och våldets nya geografi

 

Dokumentärfilmer


Efter val såg vi under kvällen "Earth 2050" en dokumentär producerad av Shell och Wired Magazine om energieffektivisering inom framförallt transport och alternativa flytande bränslen. Efter dokumentären hade vi en kritisk diskussion kring innehållet utifrån vad vi hittills lärt oss på kursen.

Den andra dokumentären (som vi inte såg men valde mellan) är en produktion av BBC om hoten mot haven. Dokumentären och ämnet som tas upp är ytterst relevant och viktigt i förhållande till klimatfrågan och rekommenderas.

 

Tropic of Chaos, introduktion och läsanvisningar

Vilken inverkan har klimatförändringarna på våldskonflikter runt om i världen? Vad sker när viktiga jordbruksområden hotas av vattenbrist, eller översvämningar, och människor tvingas till att bli ”klimatflyktingar”? Vi läser fram till seminarium II Christian Parentis Tropic of Chaos: Climate Change and the New Geography of Violence. Till seminariet ska ni skriva en förberedande reflektion som bygger på frågorna nedan.

Kurslitteratur

Parenti, Christian (2011). Tropic of Chaos: Climate Change and the New Geography of Violence.

Läsning: Kap 1-5. Kap 6-8 extensivt. Kap. 9-14. Kap 15 extensivt. Kap 16.

 

Frågor att ha i åtanke under läsningen

  • Vad menar Parenti när han pratar om en konvergens av kriser i de regioner som han har rest igenom, vilken roll ger han klimatförändringarna i dessa våldsamma processer?
  • På vilket sätt menar han att klimatförändringarnas inverkan utspelar sig på flera nivåer på de platser han har besökt och att klimatförändringarnas effekter förskjuts (eng. displace) och uttrycks i andra samhällskonflikter?
  • Ha i åtanke de olika sätt att möta och anpassa sig till klimatförändringarna som ni läste om under föregående veckorna: vilka är riskerna, sårbarheten och de olika gensvaren i de situationer som Parenti beskriver och analyserar?