Tor 22/11
Anders Carlborg, Att försörja 9 miljarder människor med mat för dagen

 

Om föreläsaren


Anders Carlborg är miljöekonom och har tidigare arbetat med Klimatet, energin och det moderna samhället
under ett flertal år. Anders arbetar numera på KRAV med utveckling och klimatanpassning av deras regler och riktlinjer.
 

Instuderingsfrågor


  • Hur ser jordbrukets klimatpåverkan ut, var uppstår utsläppen?
  • Vad har klimatförändringarna för inverkan på förutsättningarna att driva jordbruk? Vad har peak-oil för inverkan?

 

Artiklar


"Metan- och lustgaserna största klimatutmaningen för jordbruket" (2007) 4 sidor

Grundläggande artikel om hur utsläppen inom jordbruket ser ut. Skriven av Oscar Franzén, tidigare verksam inom CEMUS, publicerad i Ekologiskt Lantbruk 3/2007.

http://www.ekolantbruk.net/tidningen/artiklar/pdf/2007/307klimat.pdf

 

“The Cuba diet: What will you be eating when the revolution comes?” (2005) 9 sidor

Bill McKibben analyserar i texten Kubas sätt att hantera matförsörjning vid plötslig energibrist och drar paralleller till den globala framtida livsmedelsförsörjningen.

http://www.harpers.org/archive/2005/04/0080501
 

"Biobränsle i explosiv konflikt om resurser" (2010) 5 sidor

I Miljöforskning 3/2010 skriver humanekolog Gunilla A. Olsson om biobränslen och konflikt under temat ”Marken vi ärvde”. Vilka konsekvenser kommer en ökad efterfrågan av biobränslen ha för världens fattiga? Vilka konflikter uppstår när den globala markanvändningen skiftar?

http://miljoforskning.formas.se/sv/Nummer/Augusti-2010/Innehall/Temaartiklar/Biobransle-i-explosiv-konflikt-om-resurser/

 

Extramaterial och vidare läsning


Klimatseminarium (2011) Ca 2h

Seminarium som hölls av Jordbruksverket och WWF kring frågorna som omgärdar jordbruk och klimat. De klipp ni ser är ett urval av det inspelade materialet från seminariet.

”A Farm for the Future” (2009) 48 min

Vilken är oljans roll i det moderna jordbruket? Följ med jordbrukaren och dokumentärskaparen Rebecca Hosking när hon beger sig ut på en resa för lära sig hur hon kan driva sitt jordbruk med mindre insatser av fossila bränslen och med större hänsyn till mark och natur. Dokumentär producerad av BBC.

Food's Footprint: Agriculture and Climate Change

Jennifer Burney, om matförsörjning, klimat och behovet av att ha bibehållen hög avkastning på den odlade marken.

http://www.youtube.com/watch?v=k5zeKNO4wb0

Food Security, Food Prices and Climate Change

Professor David Lobell beskriver och analyserar aktuella trender i matpriser och försörjningssäkerhet.
http://www.youtube.com/watch?v=Qm28Vey5LY4

Dave Montgomery - Dirt: The Erosion of Civilizations

Geologen David Montgomery om jordmånens betydelse för samhällen i ett historiskt perspektiv och vikten av att förhindra jorderrosion.

http://www.youtube.com/watch?v=sQACN-XiqHU&feature=related

Matens pris (2011)

Matens pris är en serie av dokumentärreportage producerade av Sveriges Radio där baksidan av prispressen på mat granskas. Detta program som sändes i P4, maj 2011 tar upp bitar av granskningen av den internationella livsmedelsindustrin.

http://static.sr.se/laddahem/podradio/SR_p1_matenspris_100517022944.mp3

Sveriges lantbruksuniversitet - Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK)

Samling videoföreläsningar från SLU:s centrum för ekologiskt jordbruk

http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/epok-centrum-for-ekologisk-produktion-och-konsumtion/epok/webb-tv/

"Mat, klimat och utveckling" (2007)

Naturskyddsföreningen sammanställer i denna rapport några av konsekvenserna som väntas av klimatförändringarna på jordbruksproduktionen runt om i världen. De förändrade förutsättningarna för jordbruk ställs i förhållande till bekämpandet av fattigdom.

http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/rapport_miljo_matklimatutveckling.pdf

"EXTREME WEATHER, EXTREME PRICES - The costs of feeding a warming world" (2012)

Hur påverkar extrema väderförhållanden utbudet av och kostnaden för mat? Nyutgiven rapport från Oxfam, ett internationellt förbund av organistationer mot fattigdom och för global rättvisa.

http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/20120905-ib-extreme-weather-extreme-prices-en.pdf

"THE HUNGER GRAINS - The fight is on. Time to scrap EU biofuel mandates" (2012)

Intressekonflikter kring biobränslen. Vilken inverkan har EU:s biobränslesubventioner på odlingspraktiker, uppköp av mark i utvecklingsländer och matpriser? Nyutgiven rapport från Oxfam, ett internationellt förbund av organistationer mot fattigdom och för global rättvisa.

http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp161-the-hunger-grains-170912-en.pdf