Tor 25/10
Niclas Hällström, Klimaträttvisa

 

Om föreläsarenNiclas Hällström är en av de ursprungliga initiativtagarna till CEMUS. Han har jobbat med klimat- och utvecklingsfrågor på Naturskyddsföreningen och The Dag Hammarsköljd Foundation och driver nu What Next Forum.
 

Instuderingsfrågor till litteraturen


  • Vilka effekter av klimatförändringarna förväntas enligt IPCC:s rapport för vatten, ekosystem, livsmedel, kuster och hälsa?
  • Hur ser den geografiska fördelningen av klimatförändringarnas effekter ut enligt IPCC:s rapport?
  • Vad har begreppen klimatskuld och ekologisk skuld för innebörder?

 

Artiklar


Sammanfattning av IPCC:s fjärde utvärderingsrapport (2007) s. 3-29

FN:s klimatpanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) släppte 2007 sin sammanställning av klimatforskningen och klimatförändringarnas implikationer för jordens ekosystem och för mänskliga aktiviteter. Rapporten ni läser är en sammanfattning av den fullständiga rapporten.

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5763-3.pdf

What Next Volume III, Climate, Development and Equity, "Climate debt – A primer" (2012) s. 41-46

Introduktion till klimatskuld, skriven av Matthew Stilwell. Del av Development dialogue no. 61, 2012 utgiven av The Dag Hammarskjöld Foundation. Som extramaterial och vidare läsning rekommenderas rapporten i sin helhet.

http://www.dhf.uu.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/Climate-Development-and-Equity_single_pages.pdf