Tor 8/11, Workshop: Strategiska projekt för hållbar utveckling; verktyg och modeller

 
Vi kommer under denna workshop börja arbeta med de projekt som ni ska genomföra på kursen. Läs igenom instruktionerna till projektuppgiften. Den 13 november ska en projektplan lämnas in som kortfattat beskriver projektet och hur ni planerar att genomföra det.

 

Artiklar


Don't Just Be the Change, Mass-Produce It (2007) ca 2 sidor

Kort artikel av Alex Steffen, författare, konsult inom hållbar utveckling och grundare till hållbarhetsportalen Worldchaning.com. Om förändringsarbete för en hållbar utveckling.

http://www.worldchanging.com/archives/007073.html