Instruktioner för läsning av kursböcker

Obligatoriska artiklar finns att läsa under respektive vecka i "Nätbaserat kursmaterial". Gäller bara för kursblock 1-4.

Under kursen är följande böcker obligatoriska:

2052: A Global Forecast for the Next Forty Years, Jorgen Randers, 392 sid.

Animate Earth: Science, Intuition, and Gaia, Second Edition, Stephan Harding, 288 sid.

Dessa böcker läses enligt följande schema:
___________________________________________________________________________

Block 1: Introduktion till hållbar utveckling och miljöhistoriska perspektiv.
Läs följande kapitel under block 1. Kom ihåg att du måste hinna läsa dessa kapitel innan du deltar i gruppdiskussionen som äger rum under sista veckan i detta kursblock! Du måste också ha läst dessa kapitel innan du gör den skriftliga individuella reflektionsuppgiften för kursblock 1.

2052: A Global Forecast for the Next Forty Years, Jorgen Randers

Läs: "Preface: What will the future bring?" "Chapter 1: Worrying about the future"
"Chapter 2: Five big issues toward 2052" "Chapter 3: The logic behind my forecast" (ca 60 sidor totalt)

Animate Earth: Science, Intuition, and Gaia, Second Edition, Stephan Harding

Läs: "Preface by Lynn Margulis" "Foreword by Brian Goodwin" "Introduction" "Chapter 1: Anima Mundi" "Chapter 2: Encountering Gaia" "Chapter 3: From Gaia hypothesis to Gaia theory (ca 80 sidor totalt)

___________________________________________________________________________

Block 2: Perspektiv på världens tillstånd.
Läs följande kapitel under block 2. Kom ihåg att du måste hinna läsa dessa kapitel innan du deltar i gruppdiskussionen som äger rum under sista veckan i detta kursblock! Du måste också ha läst dessa kapitel innan du gör den skriftliga individuella reflektionsuppgiften för kursblock 2.

2052: A Global Forecast for the Next Forty Years, Jorgen Randers

Läs: "Chapter 4: Population and consumption to 2052" "Chapter 5: Energy and CO2 to 2052" "Chapter 6: Food and footprint to 2052" (ca 100 sidor totalt)

Animate Earth: Science, Intuition, and Gaia, Second Edition, Stephan Harding

Läs: "Chapter 4: Life and the elements" "Chapter 5: Carbon journeys" (ca 40 sidor totalt)

___________________________________________________________________________

Block 3: Maktperspektiv, aktörer och strategier.
Läs följande kapitel under block 3. Kom ihåg att du måste hinna läsa dessa kapitel innan du deltar i gruppdiskussionen som äger rum under sista veckan i detta kursblock! Du måste också ha läst dessa kapitel innan du gör den skriftliga individuella reflektionsuppgiften för kursblock 3.

2052: A Global Forecast for the Next Forty Years, Jorgen Randers

Läs: "Chapter 7: The nonmaterial future to 2052" "Chapter 8: The zeitgeist in 2052" (ca 70 sidor totalt)

Animate Earth: Science, Intuition, and Gaia, Second Edition, Stephan Harding

Läs: "Chapter 6: Life, clouds and Gaia" "Chapter 7: From microbes to cell giants" "Chapter 8: The forgotten kingdom" (ca 70 sidor totalt)

___________________________________________________________________________

Block 4: Utveckling och framtidsscenarier - är en rättvis värld möjlig?
Läs följande kapitel under block 4. Kom ihåg att du måste hinna läsa dessa kapitel innan du deltar i gruppdiskussionen som äger rum under sista veckan i detta kursblock! Du måste också ha läst dessa kapitel innan du gör den skriftliga individuella reflektionsuppgiften för kursblock 4.

2052: A Global Forecast for the Next Forty Years, Jorgen Randers

Läs: "Chapter 9: Reflections on the future" "Chapter 10: Five regional futures" "Chapter 11: Comparison with other futures" "Chapter 12: What should you do?" (ca 120 sidor totalt - Obs! kursblock 4 sträcker sig över fyra veckor och inte över tre som de tidigare, därför är det mer läsning)

Animate Earth: Science, Intuition, and Gaia, Second Edition, Stephan Harding

"Chapter 9: Desperate earth" "Chapter 10: Gaia and biodiversity" "Chapter 11: In service to Gaia" (ca 65 sidor totalt - Obs! kursblock 4 sträcker sig över fyra veckor och inte över tre som de tidigare, därför är det mer läsning)

___________________________________________________________________________

Under block 5 (Individuellt slutarbete i hållbar utveckling) fördjupar du dig på egen hand i litteratur kopplat till ditt slutarbete. Hela slutarbetet motsvarar totalt 60 studietimmar.

___________________________________________________________________________

Meddelande från kursledningen:

Svårt att få tag i kursboken Animate Earth 2nd Edition – Science, Intuition and Gaia av Stephan Harding?

Får man inte tag i kursboken via Adlibris eller annan bokaffär kan man köpa den via förlaget Green Books hemsida. Ett annat alternativ är att köpa boken som E-bok via Bokus.se. Från Amazon England kan man beställa boken för ca 195kr. Får man tag i den äldre utgåvan av boken är det ok att använda den istället, men den andra utgåvan är att föredra då ändringar gjorts i boken.

Länk till förlaget

Länk till Bokus (e-bok)

Om du befinner dig i Uppsala kan du komma och läsa ur boken på plats i Cemus studentbibliotek där referensexemplar finns. Tyvärr får man inte låna hem dessa exemplar.

___________________________________________________________________________

Föreläsningar av författarna till årets kursböcker (frivillig fördjupning):

Via dessa föreläsningar kan ni få fördjupad förståelse för de teman som kursböckerna presenterar. Här nedan hittar du en föreläsning var av vardera kursboksförfattare. Stephan Hardings föreläsning är uppdelad i 10 delar, du måste följa länken och själva klocka vidare för att se alla delarna efter varandra. Föreläsningen med Jorgen Randers gick att "bädda in" här på hemsidan direkt.