Människan och Naturen

Människan och naturen

M&NVälkommen till kursen Människan & naturen höstterminen 2014 vid CEMUS en del av CSD Uppsala. Kursen gavs första gången hösten 1992 och firade tjugoårsjubileum 2012!

Kursen ger en bred orientering i komplexa miljö- och utvecklingsproblem såsom resursförbrukning, energiförsörjning, klimatförändringar, vattenbrist, global livsmedelsförsörjning, överkonsumtion och fattigdom, hälsa och orättvisor. Olika samhällsaktörers roller samt möjliga lösningar på dagens miljö- och utvecklingsproblem, globalt och lokalt. Etiska och filosofiska perspektiv såsom människans förhållningssätt till naturen och individens ansvar i samhällsförändringen.

Undervisning och upplägg
Den schemalagda undervisningen börjar vecka 36 och slutar vecka 51. Kursen omfattar totalt 7,5 högskolepoäng (hp) och ges i 25% studietakt. Föreläsningar och seminarier hålls främst på måndagskvällar, kl. 17:15-19:45. All kursinformation så som till exempel schema, examinationsuppgifter och instruktioner till seminarium kommer du hitta på denna hemsida under kursens gång.

Litteratur
Kursens huvudbok är:
Forsberg, B, (2012) Omställningens tid: tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid. Stockholm: Karneval förlag. Huvudboken kommer du att läsa från kursstart.

Du kommer också läsa ytterligare en kursbok som du väljer utifrån en sammanställd lista (delas ut av kursledningen senare). Den valbara boken är av mer fördjupande karaktär och ska användas under kursens projektarbete.

Du ska även läsa texter ur ett artikelkompendium som finns att tillgå vid kursstart.

Har du frågor angående kursen, skicka ett mail till: mn[a]csduppsala.uu.se, malin.andersson[a]csduppsala.uu.se eller jana.hilding[a]csduppsala.uu.se

[one_fourth]
[toggle title=”Schema & Kursinfo”]

[/toggle]
[/one_fourth]

[one_fourth]
[toggle title=”Litteratur”]

[/toggle]
[/one_fourth]

[one_fourth]
[toggle title=”Examination”]

[/toggle]
[/one_fourth]

[one_fourth_last]
[toggle title=”Arkiv”]

[/toggle]
[/one_fourth_last]