M&N distans

Välkommen till kursen Människan & Naturen på distans vid CEMUS utbildning, en del av Centre for Sustainable Development UPPSALA.

Kursen ger en bred orientering i komplexa miljö- och utvecklingsproblem såsom resursförbrukning, energiförsörjning, klimatförändringar, vattenbrist, global livsmedelsförsörjning, överkonsumtion och fattigdom, hälsa och orättvisor. Olika samhällsaktörers roller samt möjliga lösningar på dagens miljö- och utvecklingsproblem, globalt och lokalt. Etiska och filosofiska perspektiv såsom människans förhållningssätt till naturen och individens ansvar i samhällsförändringen.

Kursen startar med en obligatorisk och introducerande helgträff i Uppsala under lördagen den 26 januari kl. 10:15-15:00. Under lördagen den 1 juni kl. 10:15-17:00 äger kursens andra obligatoriska helgträff rum i salen 13:028 i Blåsenhus och då presenteras de individuella slutarbeten som gjorts under Block 5.

Utöver dessa två helgträffar sker all undervisning via distans. Kan man inte delta under träffarna får man göra en kompletteringsuppgift.

Alla som läser kursen måste ha ett studentkonto på Studentportalen.uu.se. Du som läser kursen kommer använda Studentportalen till två saker:
1. Registrera dig på kursen
2. Under kursens gång lämnar du in examinationsuppgifter via denna sida
Länk till Studentportalen: Studentportalen

Obligatoriska kursböcker för vårterminen 2013:
2052: A Global Forecast for the Next Forty Years, Jorgen Randers, 392 sid.
Animate Earth: Science, Intuition, and Gaia, Second Edition, Stephan Harding, 288 sid.

Har du frågor kontakta oss på mndistans@csduppsala.uu.se


Digital presentation av kursen (klicka på fullscreen för att se i större format)


Här nedan kommer ni under kursens gång finna meddelanden om uppdateringar, kursinformation och allmänna inlägg från kursledningen:Tack för helgträffen och nu finns kompletteringsuppgift för missad helgträff uppe!

Hej!

Först vill jag säga stort tack till alla som kom och presenterade sina arbeten under dagens avslutningsträff, jättebra jobbat och otroligt intressanta presentationer!

Till er som inte kunde komma på avslutningsträffen finns nu kompletteringsuppgiften för missad avslutningsträff uppe här på hemsidan. Ni hittar uppgiften under "Examinationsuppgifter och diskussionsfrågor".

På måndag skickas era slutarbeten till examinator (efter en Urkundsanalys) och när examinatorn gett betyg (U-G) och feedback skickar jag detta vidare till er. Ni får sedan ett slutgiltigt betyg (U-G) på kursen (jag meddelar er via mail). Har ni missat något av kursens moment och därmed inte kan bli godkända så får ni veta detta via mig (via mail) och då har ni alltid tid att göra uppgiften som saknas och lämna in denna i efterhand.

Vänlig hälsning
Karin Modig

Instruktioner inför avslutande helgträff och information inför examination av era slutarbeten!

Via e-post samt här på hemsidan hittar du nu instruktioner och praktisk information inför den avslutande helgträffen som äger rum den 1 juni. Det är mycket viktigt att du som planerar att komma till helgträffen tittar på dessa instruktioner och förbereder dig utefter dem.

Du som planerar att närvara under helgträffen får gärna anmäla dig listan här nedan (om du inte redan gjort detta). Det är viktigt att du anmäler dig på listan så vi kan planera och administrera dagen utefter hur många som planerar att komma. Skulle du missa att anmäla dig går det dock bra att dyka upp ändå. Du som vet att du missar helgträffen får gärna skicka ett mail till mig och meddela detta. Alla som missar helgträffen måste göra en kompletteringsuppgift som publiceras här på kurshemsidan direkt efter helgträffen ägt rum. Ni hittar uppgiften då under "Examinationsuppgifter och diskussionsfrågor". Uppgiften är konstruerad för att likna de diskussioner som kommer föras under helgträffen.

Anmälningslista till helgträff hittar ni HÄR

Mycket viktig information riktat till alla studenter angående examination av slutarbeten:
Jag vill passa på att påminna om att era slutarbeten automatiskt analyseras av Urkund när de lämnas in via studentportalen. Ni som mailar in era arbeten istället för att lämna in via studentportalen får också era arbeten analyserade av Urkund (kursledningen skickar då era arbeten via mail till Urkund).

Examinatorn som kommer examinera era slutarbeten heter Eva Friman. Eva vill att ni följer följande riktlinjer vad gäller formalia för era slutarbeten (mycket viktigt!):
1. Alla arbeten ska lämnas in i word-format
2. Att namn, personnummer och vilken kurs ni går står angivet i varje dokument.

När ni får tillbaka era slutarbeten (innan midsommar) kommer Eva ha gett varje slutarbete ett betyg samt kortfattad skriftlig feedback. Jag kommer administrera kontakten mellan Eva och er. Lämnas ett slutarbete in sent (efter utsatt deadline) krävs längre tid för administration av examinationsprocessen och det tar längre tid att få arbetet bedömt och därmed längre tid att få betyg och bli godkänd på kursen. Lämnar man in arbetet under sommaren (men efter den utsatta deadlinen) kommer det garanterat kunna bedömas innan höstterminen startar (så att ni kan få ut era betyg innan höstterminen startar) men vi kan inte garantera att arbetet blir bedömt tidigare än så (augusti).

Alla arbeten som lämnas in i tid (utsatt deadline) kommer betygsättas och få feedback av Eva innan midsommar.

Hör av dig till mig om du undrar något!

Lycka till med det fortsatta skrivandet och jag ser fram emot att ses under helgträffen den 1 juni!

Vänlig hälsning
Karin Modig

Diskussionsfrågor och instruktioner till individuell reflektionsuppgift för kursblock 4 är nu upplagt!

Diskussionerna för block 4 är inte schemalagda att äga rum förrän nästa vecka (vecka 17) men redan nu är diskussionsfrågorna klara.

Ni hittar dokumentet under "Examinationsuppgifter och diskussionsfrågor" som vanligt.

Lycka till inför kursens sista gruppdiskussion och hör av er om ni undrar något!

Vänlig hälsning
Karin Modig

Mindre tillägg i uppgiften “Individuellt slutarbete”

Examinatorn har efterfrågat att alla slutarbeten lämnas in i Wordformat och att namn, personnummer samt vilken kurs arbetet skrivs inom anges i varje dokument (detta underlättar examinationsprocessen). I instruktionerna har det hittills stått att bara namn och datum krävs men denna information är nu ändrat i dokumentet här på hemsidan. Under maj skickas ett mail ut till alla som påminner om dessa mindre tillägg i instruktionerna.

Lycka till så länge!

/Karin Modig