Post-course resources, inspirations and ideas

"I now walk into the wild"

Into The Wild, 2007.

 

Summary

Einstein quoteOm vi globalt ska fasa ut användandet av fossila energibärare så som kol, olja och gas samtidigt som vi ska bygga hållbara och säkra energisystem så ställs utvecklingen och tillvaratagandet av förnyelsebara energikällor i fokus. Men till vilken grad kan energibärare som solinstrålningen, den vinande vinden och det strömmande vattnet ta tillvaras? Vilka arealer skulle krävas? Och till vilket arbete, och vilka nyttor använder vi energin i det moderna samhället? Vilket är t ex det mest effektiva sättet utifrån ett energiperspektiv att transportera gods och människor och att skydda oss från väder och vind i våra byggnader? Hur mycket energi behöver vi för att driva vår konsumtion av mat och prylar?

Ni läser under kommande vecka Sustainable Energy - Without the Hot Air för att få en grundläggande förståelse kring ovan ställda frågor. Bokens huvudargumentation rör sig kring vilken sorts utbyggnad av förnyelsebara energikällor som skulle krävas för att de Brittiska öarna skulle bli oberoende av fossila energikällor. Notera att den Svenska energimixen och förutsättningarna för förnybar elproduktion självklart skiljer sig från de Brittiska öarnas förutsättningar. För en bild av de Svenska förutsättningarna för en utfasning av fossila bränslen kan ni läsa WWF:s rapport "Hållbar energi – 100 % förnybart på naturens villkor” som bygger på en scenarioundersökning gjord av IVL, Swedish Environmental Research Institute under fördjupning och vidare läsning.

Monday September 1

Study tools and questions

  • Varför anser Kåberger att Kinas och Tysklands roller i utvecklingen av solceller är så viktiga?
  • Vilka metoder användes i Japan för att minska energianvändningen efter kärnkraftskatastrofen?
  • Vad innebär EROEI?
  • Vilka är de nio utmaningar som David Fridley menar alternativen till fossil energiproduktion behöver möta?

Video

Tomas Kåberger om förnybar energi i Japan, Kina och Europa (2012) 71 min

Tomas Kåberger tidigare generaldirektör för Energimyndigheten nu ordförande för.

Text

MacKay, JC, David, Sustainable Energy- without the hot air. 218 sidor

Läs s. 32-250.

ENERGY: Nine Challenges of Alternative Energy (2010) 11 sidor

I artikeln presenterar energianalytikern David Fridley bland annat begreppet EROEI (energy returned on energy invested) som han använder för att jämföra de olika alternativen till fossila bränslen.

http://www.postcarbon.org/Reader/PCReader-Fridley-Alternatives.pdf

Wednesday September 3

Questions

  • Varför anser Kåberger att Kinas och Tysklands roller i utvecklingen av solceller är så viktiga?
  • Vilka metoder användes i Japan för att minska energianvändningen efter kärnkraftskatastrofen?
  • Vad innebär EROEI?
  • Vilka är de nio utmaningar som David Fridley menar alternativen till fossil energiproduktion behöver möta?

Video

Tomas Kåberger om förnybar energi i Japan, Kina och Europa (2012) 71 min

Tomas Kåberger tidigare generaldirektör för Energimyndigheten nu ordförande för Japan Renewable Energy Foundation och forskare vid Chalmers ger i presentationen sin bild av hur förutsättningarna för en hållbar energiproduktion i Japan, Asien och Europa har förändrats i och med Fukushimakatastrofen.

Text

MacKay, JC, David, Sustainable Energy- without the hot air. 218 sidor

Läs s. 32-250.

ENERGY: Nine Challenges of Alternative Energy (2010) 11 sidor

I artikeln presenterar energianalytikern David Fridley bland annat begreppet EROEI (energy returned on energy invested) som han använder för att jämföra de olika alternativen till fossila bränslen.

http://www.postcarbon.org/Reader/PCReader-Fridley-Alternatives.pdf