Nätbaserat kursmaterial

Här hittar du allt nätbaserat kursmaterial (videoföreläsningar, filmer, ljudklipp och artiklar). Kursmaterialet är strukturerat kursblock för kursblock och vecka för vecka. Det är obligatoriskt att ta del av allt material förutom materialet som märks med "frivillig fördjupning". Du måste med andra ord se alla obligatoriska videoklipp, lyssna på alla obligatoriska ljudklipp och läsa alla obligatoriska artiklar för att kunna delta i examinationen. Utöver kursmaterialet här på hemsidan är det också obligatoriskt att läsa de två kursböckerna (mer information om läsningen av kursböckerna hittar du på kurshemsidans huvudsida).

Kursböcker:

2052: A Global Forecast for the Next Forty Years, Jorgen Randers, 392 sid.

Animate Earth: Science, Intuition, and Gaia, Stephan Harding, 288 sid.

______________________________________________________________________________

Klicka på de olika kursblocken nedan för att hitta de nätbaserat kursmaterial för varje block:

Nätbaserat kursmaterial för block 1: Introduktion till hållbar utveckling och miljöhistoriska perspektiv (26 jan - 17 feb)
______________________________________________________________________________

Nätbaserat kursmaterial för block 2: Perspektiv på världens tillstånd (18 feb - 10 mars)
______________________________________________________________________________

Nätbaserat kursmaterial för block 3: Aktörer, maktperspektiv och strategier (11 mars - 31 mars)
______________________________________________________________________________

Nätbaserat kursmaterial för block 4: Utveckling och framtidsscenarier (1 april - 28 april)
______________________________________________________________________________

Block 5: Individuellt slutarbete i hållbar utveckling (29 april - 9 juni)
Under block 5 ägnar ni er helt åt ert individuella skriftliga slutarbete (kursens huvudexaminerande moment) se mer instruktioner på kurshemsidans huvudsida.
Under lördagen den 1 juni (information om tid kommer senare) äger kursens andra obligatoriska helgträff rum och då presenteras de individuella slutarbeten som gjorts under Block 5.
______________________________________________________________________________