Teknik, makt och mänsklighetens framtid

TM&MPå vilka sätt kan tekniska innovationer bidra i arbetet med och för hållbar utveckling? Vilka teknologiska och mänskliga framtidsscenarier är sannolika och önskvärda?

Utifrån en idéhistorisk inledande bakgrund förs en kritisk och praktisk diskussion om olika sätt att förstå teknikens möjligheter och begränsningar i relation till dagens hållbarhetsproblematik. Teman som bland annat diskuteras är förnyelsebar energi, riskbedömning av ny teknik, mobilitet, hög- och lågteknologiska visioner, informationsteknologi, sociala medier och copyright. Kursen fokuserar även på den tvärvetenskapliga dialogen där tekniska, naturvetenskapliga perspektiv möter filosofiska, maktpolitiska och kulturkritiska perspektiv på teknikens roll i samhället. Gästföreläsare, seminarier, egen läsning och examination syftar till eftertanke och bättre förståelse av vår relation till vår omgivande teknologiska värld.

 


Examination


Hur skriver du referenser?
Du kan använda fyra olika referenssytem: Harvard, Oxford, APA och Vancouver. Förslagsvis använder du Harvard eller Oxford men det är naturligtvis okej att använda de andra två. Se länken nedan för anvisning:
TMMF: Workshop om återvinning

Här kommer ett tips för dig som vill omsätta dina nyvunna kunskaper om teknik i praktiken, Workshop med IL om återvinning (sök senast 29:e mars).

Vänligen

Kursledningen

TMMF: Knytismiddag torsdag 19/3

På torsdag efter presentationerna så har vi en liten fin avslutning med knytismiddag. Ta gärna med er något som ni vill dela. Det är också bra om ni tar med datorer för att genomföra kursutvärderingen.

Vi ser fram emot presentationerna imorgon!

/Håkan och Sofia

But I don't want comfort. I want God, I want poetry, I want real danger, I want freedom, I want goodness. I want sin.”
Aldous Huxley, Brave New World

TMMF: Skrivuppgift 3

Hej hej,

Nu ligger instruktionerna uppe för skrivuppgift 3.

Lycka till!

Sofia & Håkan

 

TMMF: Majas tips

Maja kan tyvärr inte dela sin presentation men vill skicka med ett tips till en artikel istället, Wadhwa, V. (2015) Laws and Ethics Can’t Keep Pace with Technology. MIT Technology Review.