Teknik, makt och mänsklighetens framtid

Teknik, makt och mänsklighetens framtid

TM&MPå vilka sätt kan tekniska innovationer bidra i arbetet med och för hållbar utveckling? Vilka teknologiska och mänskliga framtidsscenarier är sannolika och önskvärda?

Utifrån en idéhistorisk inledande bakgrund förs en kritisk och praktisk diskussion om olika sätt att förstå teknikens möjligheter och begränsningar i relation till dagens hållbarhetsproblematik. Teman som bland annat diskuteras är förnyelsebar energi, riskbedömning av ny teknik, mobilitet, hög- och lågteknologiska visioner, informationsteknologi, sociala medier och copyright. Kursen fokuserar även på den tvärvetenskapliga dialogen där tekniska, naturvetenskapliga perspektiv möter filosofiska, maktpolitiska och kulturkritiska perspektiv på teknikens roll i samhället. Gästföreläsare, seminarier, egen läsning och examination syftar till eftertanke och bättre förståelse av vår relation till vår omgivande teknologiska värld.

 

[one_fourth]
[toggle title=”Schema & kursinfo”]

[/toggle]
[/one_fourth]

[one_fourth]
[toggle title=”Litteratur”]

Jeremy Rifkin(2014), The zero marginal cost society:The internet of things, the collaborative commons and the eclipse of capitalism

David Edgerton(2006), The shock of the old:Technology and Global history since 1900

[/toggle]
[/one_fourth]

[one_fourth]
[toggle title=”Examination”]
Hur skriver du referenser?
Du kan använda fyra olika referenssytem: Harvard, Oxford, APA och Vancouver. Förslagsvis använder du Harvard eller Oxford men det är naturligtvis okej att använda de andra två. Se länken nedan för anvisning:

[/toggle]
[/one_fourth]

[one_fourth_last]
[toggle title=”Arkiv”]
Arkiv 2014
Schema & kursinfo

Litteratur

Observera att du antingen väljer Lynas eller Diamandes & Kotlers bok vid kursstart.

Examination
Skrivuppgift 1
Skrivuppgift 2
Skrivuppgift 3
Hemuppgift Verkligheten
Kompletteringsuppgift 1
Kompletteringsuppgift 1a
Kompletteringsuppgift 2

Hur skriver du referenser?
Du kan använda fyra olika referenssytem: Harvard, Oxford, APA och Vancouver. Förslagsvis använder du Harvard eller Oxford men det är naturligtvis okej att använda de andra två. Se länken nedan för anvisning:

Arkiv 2013
Välkomstbrev 1
Kursinformation
Schema
Valbara böcker
Skrivuppgift 1
Skrivuppgift 2
Skrivuppgift 3
Skrivuppgift 4
Kompletteringsuppgift seminarium 1
Kompletteringsuppgift seminarium 2
Kompletteringsuppgift seminarium 3
Kompletteringsuppgift seminarium 4
Restuppgifter för frånvaro på föreläsningar
kursutvärdering sammanställning
[/toggle]
[/one_fourth_last]

[one_fourth]
[toggle title=”Föreläsningar”]

[/toggle]
[/one_fourth]