Film för kursen Människan och naturen, ht 2013

Följande dokumentärer och filmklipp är obligatoriska att se men ni får titta på dem på valfri plats.

Se dokumentärerna/filmklippen i den ordning de står med i kursens schema! Det är väldigt viktigt att ni hinner se alla dokumentärer/filmklipp i tid då de kommer tas upp i diskussionen under nästkommande kurstillfälle. Vissa föreläsningar går inte att ta till sig om man inte förberett sig tillräckligt innan (genom kurskompendiet och dessa dokumentärer/filmklipp).

Om någon av dessa dokumentärer/filmklipp skulle sluta fungera, hör av dig till kursledningen så fort som möjligt!

Hans Rosling visar den bästa statistiken du någonsin sett (20 min)

____________________________________________________________________________________________

Dokumentär: Garbage Warrior (1h 30 min)
Citat om filmen: "Garbage Warrior is a feature-length documentary film telling the epic story of maverick US architect Michael Reynolds and his fight to introduce radically sustainable housing. An extraordinary tale of triumph over bureaucracy, Garbage Warrior is above all an intimate portrait of an extraordinary individual and his dream of changing the world."

____________________________________________________________________________________________

Dokumentär: Inside Job (1h 45 min)
Tyvärr krånglade den första (otextade) versionen av filmen som vi bäddade in här. Vi har bytt ut den mot en annan version som tyvärr är textad på spanska. Hoppas detta inte stör för mycket när ni tittar på filmen. Allt tal ska vara på engelska.

Citat om filmen: "'Inside Job' provides a comprehensive analysis of the global financial crisis of 2008, which at a cost over $20 trillion, caused millions of people to lose their jobs and homes in the worst recession since the Great Depression, and nearly resulted in a global financial collapse. Through exhaustive research and extensive interviews with key financial insiders, politicians, journalists, and academics, the film traces the rise of a rogue industry which has corrupted politics, regulation, and academia. It was made on location in the United States, Iceland, England, France, Singapore, and China."

Inside Job | Subtitulada from Humanidad en Transicion on Vimeo.

_____________________________________________________________________________________________

Wade Davis: Dreams from endangered cultures (20 min)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.