Vecka 11 (11 mars – 17 mars)

Kom ihåg att en kurs med studietakt på 25% innebär 10 studietimmar i veckan. När vi valt ut kursmaterialet har vi utgått från detta. Du förväntas studera 10 timmar i veckan (uträknat totalt, inklusive läsning av kursböcker, kursmaterial via nätet samt examination och gruppdiskussioner). Hör av dig till kursledningen om något av klippen eller någon av artiklarna inte fungerar som de ska.

Richard Wilkinson: How economic inequality harms societies (17 min)

Inside Story: 'Occupy': A catalyst for change? (25 min)
Följande video gick inte att bädda in men klicka på länken så hittar du dokumentären.
Inside Story: 'Occupy': A catalyst for change?

Dokumentär: Activate - Kenya Rising (25 min)

Följande video gick inte att bädda in men följ länken nedan så hittar du föreläsningen.
OBS: För att komma åt föreläsningen kan du behöva logga in med dina inloggningsuppgifter via Uppsala universitet (samma uppgifter som du använder när du till exempel loggar in till studentportalen.uu.se). Om alternativ kommer upp välj då "Nätverk för högskolor och universitet" och sedan "Uppsala universitet". Klicka på "Gå till proxy" och logga in med de personliga inloggningsuppgifter du fått från Uppsala universitet.
Föreläsning/debatt: Främlingsfienden inom oss (1h 40 min)

Obligatoriska artiklar denna vecka:
Viktigt: När du ska öppna och läsa kursens digitala artiklar kan du ibland behöva logga in på din sida hos Uppsala universitets bibliotek innan du öppnar sidan innehållande artikeln (det kan också fungera om du först loggar in på ditt studentkonto på studentportalen.uu.se och sedan öppnar sidan). Om inget av ovanstående fungerar kan du pröva att efter inloggning söka på artikelns titel via Google Schollar och sedan välja "find it at Uppsala universitetsbibliotek" eller "läs via Uppsala universitetsbibliotek". Det går också att söka artiklarna direkt via Uppsala universitetsbiblioteks hemsida och sedan logga in. Hör av dig till kursledningen om inget av dessa alternativ fungerar! Observera att du inte i någon av artiklarna behöver läsa "endnotes" och referenslistor.

Artikel: Arran Stibbe: Language,Power and the Social Construction of Animals (ca 13 sidor läsning)

Artikel: Livsviktigt med kunskap om genus och klimat (ca 2 sidor läsning)

Artikel: Climate change hits poor women hardest (bläddra fram i magasinet tills du hittar artikeln på sida 21, ca 2-3 sidor läsning)

Artikel: Idle No More: Hints of a Global Super-Movement (ca 2 sidor läsning)

Artikel: Alexandra Pascalidou - "När vi jagat bort flyktingarna är det er tur" (ca 3 sidor läsning)