Vecka 13 (25 mars – 31 mars)

Denna vecka innehåller färre videoklipp/audioklipp och artiklar då tiden för era gruppdiskussioner samt skriftliga examinationsuppgifter räknas in (utöver detta bör också ett par timmars läsning i kursböcker rymmas denna vecka, om du inte redan hunnit läsa färdigt i kursböckerna för detta kursblock.

Kom ihåg att en kurs med studietakt på 25% innebär 10 studietimmar i veckan. När vi valt ut kursmaterialet har vi utgått från detta. Du förväntas studera 10 timmar i veckan (uträknat totalt, inklusive läsning av kursböcker, kursmaterial via nätet samt examination och gruppdiskussioner). Hör av dig till kursledningen om något av klippen eller någon av artiklarna inte fungerar som de ska.

Lyssna till intervjun med Mark Lynas. Klicka på länken och sedan på "Hela intervjun med Mark Lynas" (30min)
Tillhörande artikel är inte obligatorisk men läs den gärna om ni vill ha mer fördjupning.
Intervju (ljudklipp): Mark Lynas krigar mot klimatskeptiker och miljörörelse

Föreläsning: Derrick Jensen: Endgame Part One (1h)

Föreläsning: Derrick Jensen: Endgame Part Two (1h)