Vecka 14 (1 april – 7 april)

Kom ihåg att en kurs med studietakt på 25% innebär 10 studietimmar i veckan. När vi valt ut kursmaterialet har vi utgått från detta. Du förväntas studera 10 timmar i veckan (uträknat totalt, inklusive läsning av kursböcker, kursmaterial via nätet samt examination och gruppdiskussioner). Hör av dig till kursledningen om något av klippen eller någon av artiklarna inte fungerar som de ska.

Dokumentär: America's fracking problem (30 min)
Följande video gick inte att bädda in men klicka på länken så hittar du dokumentären.
Dokumentär: America's fracking problem

Dokumentär: Last Yoik in Saami Forests? (55 min)

Följande föreläsningar och debatter från Klimatforum gick inte att bädda in men följ länkarna nedan så hittar du föreläsningarna.
OBS: För att komma åt dessa videor kan du behöva logga in med dina inloggningsuppgifter via Uppsala universitet (samma uppgifter som du använder när du till exempel loggar in till studentportalen.uu.se). Om alternativ kommer upp välj då "Nätverk för högskolor och universitet" och sedan "Uppsala universitet". Klicka på "Gå till proxy" och logga in med de personliga inloggningsuppgifter du fått från Uppsala universitet.

Klimatforum: Röster från industrin (15 min)

Klimatforum: Debatt - Hur ser vägen ut mot 2050? (30 min)

Klimatforum: Lena EK - Svensk färdplan för klimatet (20 min)

Obligatoriska artiklar denna vecka:
Viktigt: När du ska öppna och läsa kursens digitala artiklar kan du ibland behöva logga in på din sida hos Uppsala universitets bibliotek innan du öppnar sidan innehållande artikeln (det kan också fungera om du först loggar in på ditt studentkonto på studentportalen.uu.se och sedan öppnar sidan). Om inget av ovanstående fungerar kan du pröva att efter inloggning söka på artikelns titel via Google Schollar och sedan välja "find it at Uppsala universitetsbibliotek" eller "läs via Uppsala universitetsbibliotek". Det går också att söka artiklarna direkt via Uppsala universitetsbiblioteks hemsida och sedan logga in. Hör av dig till kursledningen om inget av dessa alternativ fungerar! Observera att du inte i någon av artiklarna behöver läsa "endnotes" och referenslistor.

Vårt största moraliska dilemma (ca 1,5 sidor läsning)

We must set planetary boundaries wisely (ca 1 sida läsning)

The Fight of the Century (ca 7 sidor läsning)

Sveriges miljömål (ca 0,5 sidor läsning)

Europa 2020-målen: Fem mål som EU ska ha uppnått till 2020 (några raders läsning)

ENVISIONING A SUSTAINABLE WORLD by Donella H. Meadows (6 sidor läsning)