Vecka 16 (15 april – 21 april)

Kom ihåg att en kurs med studietakt på 25% innebär 10 studietimmar i veckan. När vi valt ut kursmaterialet har vi utgått från detta. Du förväntas studera 10 timmar i veckan (uträknat totalt, inklusive läsning av kursböcker, kursmaterial via nätet samt examination och gruppdiskussioner). Hör av dig till kursledningen om något av klippen eller någon av artiklarna inte fungerar som de ska.

Rob Hopkins: Transition to a world without oil (16 min)

wast = food [cradle to cradle] (50 min)

wast = food [cradle to cradle] from TRAUMSTOFF on Vimeo.

Center for Bioregional Living Tour; Andrew Faust; Permaculture Designer (13 min)

Dokumentär: Green Goold (50 min)

Nicole Foss: Om kärnkraft (10 min)

Nicole Foss: Om alternativa energikällor (6 min)

Följande video gick inte att bädda in men följ länken nedan så hittar du föreläsningen.
OBS: För att komma åt föreläsningen kan du behöva logga in med dina inloggningsuppgifter via Uppsala universitet (samma uppgifter som du använder när du till exempel loggar in till studentportalen.uu.se). Om alternativ kommer upp välj då "Nätverk för högskolor och universitet" och sedan "Uppsala universitet". Klicka på "Gå till proxy" och logga in med de personliga inloggningsuppgifter du fått från Uppsala universitet.
Rework the World: Att göra världen till en bättre plats (35 min)

Earthrise (tv-inslag): Six Legged Meat (6 min)

Earthrise (tv-inslag): Big Thinker - Polly Higgins (5 min)
Följande videoklipp gick inte att bädda in men klicka på länken så hittar du videoklippet.
Earthrise: Big Thinker - Polly Higgins

Janine Benyus: Biomimicry in action (20 min)

The Venus Project (3 min)

The Venus Project - Inside the New Cities (5 min)

Film: Earth 2100 (80 min)

Obligatoriska artiklar denna vecka:
Viktigt:
När du ska öppna och läsa kursens digitala artiklar kan du ibland behöva logga in på din sida hos Uppsala universitets bibliotek innan du öppnar sidan innehållande artikeln (det kan också fungera om du först loggar in på ditt studentkonto på studentportalen.uu.se och sedan öppnar sidan). Om inget av ovanstående fungerar kan du pröva att efter inloggning söka på artikelns titel via Google Schollar och sedan välja "find it at Uppsala universitetsbibliotek" eller "läs via Uppsala universitetsbibliotek". Det går också att söka artiklarna direkt via Uppsala universitetsbiblioteks hemsida och sedan logga in. Hör av dig till kursledningen om inget av dessa alternativ fungerar! Observera att du inte i någon av artiklarna behöver läsa "endnotes" och referenslistor.

Nicole Foss visar vägen ut ur bubblan (ca 2-3 sidor läsning)

Indigenous resistance is the new 'terrorism' (ca 1-2 sidor läsning)

____________________________________________________________________________

Frivillig fördjupning: (OBS, följande material är inte obligatoriskt)

Hemsida: What if we change?

Hemisda: The Post Carbon Institute

Hemsida med tv-program: Earthrise (Al Jazeera English)

Artikel: The essence of permaculture