Vecka 17 (22 april – 28 april)

Denna vecka innehåller färre videoklipp/audioklipp och artiklar då tiden för era gruppdiskussioner samt skriftliga examinationsuppgifter räknas in (utöver detta bör också ett par timmars läsning i kursböcker rymmas denna vecka, om du inte redan hunnit läsa färdigt i kursböckerna för detta kursblock.

Kom ihåg att en kurs med studietakt på 25% innebär 10 studietimmar i veckan. När vi valt ut kursmaterialet har vi utgått från detta. Du förväntas studera 10 timmar i veckan (uträknat totalt, inklusive läsning av kursböcker, kursmaterial via nätet samt examination och gruppdiskussioner). Hör av dig till kursledningen om något av klippen eller någon av artiklarna inte fungerar som de ska.

Return To The Wild: A Modern Tale of Wolf & Man (25 min)

Return To The Wild: A Modern Tale of Wolf & Man by Mofilms

Dokumentär: Garbage Warrior (80 min)