Vecka 5 (28 jan – 3 feb)

Kom ihåg att en kurs med studietakt på 25% innebär 10 studietimmar i veckan. När vi valt ut kursmaterialet har vi utgått från detta. Du förväntas studera 10 timmar i veckan (uträknat totalt, inklusive läsning av kursböcker, kursmaterial via nätet samt examination och gruppdiskussioner). Hör av dig till kursledningen om något av klippen eller någon av artiklarna inte fungerar som de ska.

Welcome to the Anthropocene (kort introdocerande video på 4min)

The Anthropocene Project, föreläsning av Will Steffen (50min)

Believing Cassandra: How to be an optimist in an pessimist's world,
föreläsning av Alan AtKisson (1h 30min)

RSA Animate - Changing Education Paradigms (10min)

The Crisis of Civilization (Full Movie, 1h 15min)

______________________________________________________________________

Obligatoriska artiklar denna vecka:

Viktigt: När du ska öppna och läsa kursens digitala artiklar kan du ibland behöva logga in på din sida hos Uppsala universitets bibliotek innan du öppnar sidan innehållande artikeln (det kan också fungera om du först loggar in på ditt studentkonto på studentportalen.uu.se och sedan öppnar sidan). Om inget av ovanstående fungerar kan du pröva att efter inloggning söka på artikelns titel via Google Schollar och sedan välja "find it at Uppsala universitetsbibliotek" eller "läs via Uppsala universitetsbibliotek". Det går också att söka artiklarna direkt via Uppsala universitetsbiblioteks hemsida och sedan logga in. Hör av dig till kursledningen om inget av dessa alternativ fungerar!

Observera att du inte i någon av artiklarna behöver läsa "endnotes" och referenslistor samt att du i följande artikel kan förstora texten till fullskärm (artikeln nedan är ca 6 sidor läsning)

WHAT IS SUSTAINABILITY - Richard Heinberg by Post Carbon Institute

Artikel: A safe operating space for humanity (ca 3 sidor läsning)
Kan ni inte öppna artikeln "A safe operating space for humanity" via länken ovan, pröva då: denna länk

Artikel: Alf Hornborg - Cornucopia or Zero-Sum Game? The Epistemology of Sustainability* (ca 6 sidor läsning)