Vecka 6 (4 feb – 10 feb)

Kom ihåg att en kurs med studietakt på 25% innebär 10 studietimmar i veckan. När vi valt ut kursmaterialet har vi utgått från detta. Du förväntas studera 10 timmar i veckan (uträknat totalt, inklusive läsning av kursböcker, kursmaterial via nätet samt examination och gruppdiskussioner). Hör av dig till kursledningen om något av klippen eller någon av artiklarna inte fungerar som de ska.

Vandana Shiva on Capitalism, Sustainability, and the Environment (1h 15min)
OBS! Ljudet är lågt, höj för att höra föreläsningen bra!

Pavan Sukhdev: Put a value on nature! (20min)

Wade Davis: Dreams from endangered cultures (20min)

Jane Goodall om vad som skiljer oss från aporna (20min)

ERIC SANDERSON PICTURES NEW YORK -- BEFORE THE CITY (20min)

Tillväxtforum 2011: Tillväxtens psykologi och moral - det personliga och det
politiska (samtal mellan KG Hammar, Nina Björk, Chris von Börgstedt, 30min)

______________________________________________________________________

Obligatoriska artiklar denna vecka:
Observera att du inte behöver läsa referenslistor och liknande.

Viktigt:
När du ska öppna och läsa kursens digitala artiklar kan du ibland behöva logga in på din sida hos Uppsala universitets bibliotek innan du öppnar sidan innehållande artikeln (det kan också fungera om du först loggar in på ditt studentkonto på studentportalen.uu.se och sedan öppnar sidan). Om inget av ovanstående fungerar kan du pröva att efter inloggning söka på artikelns titel via Google Schollar och sedan välja "find it at Uppsala universitetsbibliotek" eller "läs via Uppsala universitetsbibliotek". Det går också att söka artiklarna direkt via Uppsala universitetsbiblioteks hemsida och sedan logga in. Hör av dig till kursledningen om inget av dessa alternativ fungerar!

Artikeln "Miljöhistoria och dess frestelser" av Anneli Ekblom behöver du ladda ner via Uppsala universitets databas för publikationer. Klicka på "Fulltext" och ladda ner artikeln.

Artikel: Miljöhistoria och dess frestelser av Anneli Ekblom (ca 19 sidor läsning)

Artikel: SOCIETY, AGENCY AND ENVIRONMENT: WHAT WE CAN LEARN FROM HISTORY By Anneli Ekblom (ca 9 sidor läsning)

Artikel: Hälsa, ekosystemtjänster och biologisk mångfald (ca 2 sidor läsning)