Vecka 9 (25 feb – 3 mars)

Kom ihåg att en kurs med studietakt på 25% innebär 10 studietimmar i veckan. När vi valt ut kursmaterialet har vi utgått från detta. Du förväntas studera 10 timmar i veckan (uträknat totalt, inklusive läsning av kursböcker, kursmaterial via nätet samt examination och gruppdiskussioner). Hör av dig till kursledningen om något av klippen eller någon av artiklarna inte fungerar som de ska.

Följande video gick inte att bädda in men följ länken så hittar du intervjun:
Intervju: Harald Welzer on war and global warming - Harald Welzer (10 min)

Följande video gick inte att bädda in men följ länken så hittar du föreläsningen:
Föreläsning: Rio +20 - Looking 20 years forward and 20 years back - Miranda Schreurs (50 min)

BBC World Debate Why Poverty? (50 min)

Debatt - Why Poverty? (1h)

Edward Burtynsky: Manufactured landscapes (30 min)

Följande ljudklipp gick inte att bädda in men följ länken så hittar du ljudklippet.
OBS: För att komma åt klippet kan du behöva logga in med dina inloggningsuppgifter via Uppsala universitet (samma uppgifter som du använder när du till exempel loggar in till studentportalen.uu.se). Om alternativ kommer upp välj då "Nätverk för högskolor och universitet" och sedan "Uppsala universitet". Klicka på "Gå till proxy" och logga in med de personliga inloggningsuppgifter du fått från Uppsala universitet.
Ljudklipp: Bildningsbyrån - hållbar utveckling, Vatten är liv (30 min)

Följande video gick inte att bädda in men följ länken så hittar du dokumentären.
OBS: För att komma åt dokumentären kan du behöva logga in med dina inloggningsuppgifter via Uppsala Universitet (samma uppgifter som du använder när du till exempel loggar in till studentportalen.uu.se). Välj "Logga in" och sedan "Titta" och "Otextad". Under "Välj högskola" väljer du "Uppsala universitet" och "Gå till proxy". Därefter loggar du in med de personliga inloggningsuppgifter du fått från Uppsala universitet.
Dokumentär: UR Samtiden - Ön som klimatet dränkte (1h)

Pröva denna länk om inte ovanstående fungerar:
Dokumentär (försök nr. 2): Ur Samtiden - Ön som klimatet dränkte (1h)

Obligatoriska artiklar denna vecka:

Artikel: We should be outraged! At ourselves - Harald Welzer (ca 2-3 sidor läsning)

Artikel: "Mother Earth Is Screaming At Us" - Kumi Naidoo (ca 1-2 sidor läsning)

Artikel: Understanding the climate ostrich - Kari Marie Norgaard (ca 2-3 sidor läsning)

Artikel: The pursuit of happiness - Robert Costanza (ca 1-2 sidor läsning)

Viktigt: När du ska öppna och läsa kursens digitala artiklar kan du ibland behöva logga in på din sida hos Uppsala universitets bibliotek innan du öppnar sidan innehållande artikeln (det kan också fungera om du först loggar in på ditt studentkonto på studentportalen.uu.se och sedan öppnar sidan). Om inget av ovanstående fungerar kan du pröva att efter inloggning söka på artikelns titel via Google Schollar och sedan välja "find it at Uppsala universitetsbibliotek" eller "läs via Uppsala universitetsbibliotek". Det går också att söka artiklarna direkt via Uppsala universitetsbiblioteks hemsida och sedan logga in. Hör av dig till kursledningen om inget av dessa alternativ fungerar! Observera att du inte i någon av artiklarna behöver läsa "endnotes" och referenslistor.